Điều kiện thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ

– Là ngành nghề kinh doanh có điều kiện – mã ngành 8559

– DN phải xin cấp giấy phép hành nghề

– Tổ chức cá nhân đứng tên mở Trung tâm Ngoại ngữ được xét cấp quyết định và giấy phép hoạt động khi đảm bảo các điều kiện pháp luật quy định 

– Tờ trình xin thành lập trung tâm.

– Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

            * Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm;

            * Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax;

            * Dự kiến các chương trình giàng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo;

         * Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc Hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo

          * Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác);

           * Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu.

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên

  • Điều kiện hoạt động:

– Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành theo quy định. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

– Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

– Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo;

– Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

– Được cơ quan có thẩm quyền cho phép

  • Điều kiện nhân sự:

Giám đốc:

– Giám đốc trung tâm ngoại ngữ – tin học là người điều hành toàn bộ hoạt động của trung tâm và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

– Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lục quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm.

Phó Giám đốc:

– Phó giám đốc trung tâm là người giúp việc cho giám đốc trung tâm.

– Phó giám đốc phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệm trình độ đại học hoặc cao đẳng.

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu bắt buộc thực...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài
Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh
Đầu tư nước ngoài là gì
ẤN GỌI MIỄN PHÍ