Điều kiện được cấp giấy phép lao động (Phần 1)

Người lao động nước ngoài muốn vào làm việc ở Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện nhất định mới được cấp giấy phép lao động. Theo quy đinh tại điều 9 nghị định 11/2016/NĐ – CP, điều kiện để được cấp giấy phép lao động là:

  1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Năng lực hành vi dân sự là khả năng của một người, thông qua các hành vi của mình để xác lập hoặc/và thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự đối với người khác. Ở Việt Nam, tuổi để có năng lực hành vi dân sự đầy đủ là 18 tuổi. Như vậy, người lao động nước ngoài muốn được cấp phép lao động tại Việt Nam phải từ đủ 18 tuổi trở lên và có khả năng nhận thức cũng như điều khiển hành vi của mình để đảm bảo

Kết quả hình ảnh cho giấy phép lao động

  1. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

Dù là ở đâu, vấn đề sức khỏe của người lao động luôn được người sử dụng quan tâm khi tuyển dụng. Khi người lao động đảm bảo sức khỏe để làm việc thì năng suất mới cao, giá trị mang lại cho công ty mới lớn. Nhất là đối với người lao động nước ngoài thường được trả lương cao hơn lao động trong nước nên vấn đề sức khỏe cũng cần được để ý kĩ hơn.

  1. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Mục đích của việc thuê người lao động nước ngoài là nhằm nâng cao chất lượng quản lý, thực hiện những công việc mà người lao động Việt Nam hiện tại chưa thực hiện được. Chính vì vậy, yêu cầu về công việc là một trong những yêu cầu bắt buộc. Điều kiện này phải được chứng minh thông qua các giấy tờ chứng từ có giá trị.

Cụ thể, từng chức danh phải đáp ứng những điều kiện nhất đinh:

Chuyên gia: đáp ứng một trong hai điều kiện: i) có giấy xác nhận là chuyên gia được cơ quan nước ngoài cấp hoặc ii) có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có 3 năm kinh nghiệm trở lên phù hợp với vị trí mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam

Quản lý: phải có 1 năm kinh nghiệm trở lên và là người đứng đầu cơ quan/tổ chức hay cấp phó như phó giám đốc, phó tổng giám đốc…

Lao động kỹ thuật: có 3 năm kinh nghiệm trở lên và có thời gian đào tạo ít nhất là 1 năm phù hợp với vị trí dự kiến xin vào làm

Đánh giá của bạn về bài viết

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ