Điều kiện để được cấp giấy phép lao động (Phần 2)

Người lao động nước ngoài muốn vào làm việc ở Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện nhất định mới được cấp giấy phép lao động. Theo quy đinh tại điều 9 nghị định 11/2016/NĐ – CP, điều kiện để được cấp giấy phép lao động là:

  1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Năng lực hành vi dân sự là khả năng của một người, thông qua các hành vi của mình để xác lập hoặc/và thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự đối với người khác.

  1. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

Khi người lao động đảm bảo sức khỏe để làm việc thì năng suất mới cao, giá trị mang lại cho công ty mới lớn.

  1. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Mục đích của việc thuê người lao động nước ngoài là nhằm nâng cao chất lượng quản lý, thực hiện những công việc mà người lao động Việt Nam hiện tại chưa thực hiện được. Chính vì vậy, yêu cầu về công việc là một trong những yêu cầu bắt buộc.

Kết quả hình ảnh cho giấy phép lao động

  1. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

Lý lịch tư pháp khá quan trọng với công dân, nó là một trong các tiêu chí đầu tiên để đánh giá nhân phẩm của một người. Chính vì vậy, việc đảm bảo điều kiện lý lịch tư pháp trong sạch cũng được quy định rõ.

==> Xem thêm: Điều kiện để được cấp giấy phép lao động (Phần 1) 

  1. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Đây là điều kiện dành cho người sử dụng lao động. Tổ chức, cá nhân được quy định trong Nghị định 11/2016/NĐ  – CP phải lên danh sách, công việc báo cáo với chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nếu có nhu cầu thuê người lao động của nước ngoài. Và chỉ được tuyển dụng khi được Chủ tịch Ủy ban nhan dân tình chấp thuận.

Khi đáp ứng được hết 5 điều kiện này, các chủ thể mới đủ điều kiện để được cấp giấy phép người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam mới

Đánh giá của bạn về bài viết

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn