Điều kiện để chấm dứt thời hạn đại lý

Để chấm dứt một thời hạn đại lý, các bên phải thỏa mãn những điều kiện nhất định. Nếu không thỏa mãn những điều kiện này, việc chấm dứt thời hạn đại lý sẽ trái với quy định của pháp luật và sẽ được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Đây là chủ thể của hợp đồng đại lý. Chỉ có người kí kết hợp đồng hoặc người được ủy quyền mới có quyền chấm dứt hợp đồng đại lý. Vì khi một hợp đồng đại lý chấm dứt thì kèm theo đó quyền và nghĩa vụ của hai bên sẽ chấm dứt theo. Và vì hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên, chính vì vậy, khi kết thúc một thỏa thuận cũng cần một sự thống nhất ý chí khác. Điều này chỉ có thể được đặt ra nếu người yêu cầu chấm dứt là một trong hai bên và bên còn lại đồng ý. Trường hợp bên thứ 3 yêu cầu chấm dứt thời hạn đại lý với một bên và bên đó đồng ý, như vậy bên đồng ý sẽ bị xem như đơn phương chấm dứt hợp đồng. Và sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự trước bên còn lại.

Kết quả hình ảnh cho đại lý

  • Điều kiện thứ hai: Phải có thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng đại lý.

Pháp luật yêu cầu việc chấm dứt hợp đồng đại lý phải được thông báo bằng văn bản. Hình thức văn bản là Giấy tờ chứa đựng sự thỏa thuận của các bên trong quan hệ pháp lý, các thông tin có giá trị pháp lý theo quy định của pháp luật. Hình thức văn bản là hình thức có tính pháp lý cao hơn so với các hình thức khác như hình thức bằng lời nói, bằng hành động. Bởi vì hình thức bằng văn bản có thể làm bằng chứng để xác định xem  việc thông báo có đúng nội dung không, thời điểm thông báo là lúc nào… Đó sẽ là những bằng chứng quan trọng để xác định thông báo có hiệu lực không và xác định thời hạn của hợp đồng đại lý.

Theo quy định của pháp luật của hầu hết các nước thì các loại giấy tờ như: thư từ, điện báo, điện tín, fax được coi là hình thức văn bản.

  • Điều kiện thứ ba: thời hạn đại lý chấm dứt sau ít nhất 60 ngày kể từ ngày có thông báo.

Nhà làm Luật đưa ra thời hạn 60 ngày, chính là thời hạn để các bên có thể sắp xếp các điều kiện thích hợp để giảm thiểu thiệt hại khi hợp đồng đại lý chấm dứt. Bên giao đại lý có thể tìm được đại lý khác, bên đại lý có thể tìm được bên giao đại lý khác… Thời hạn 60 ngày chỉ là thời hạn ít nhất mà các bên có. Thực tế, phụ thuộc vào tình hình kinh tế, khả năng tìm nguồn thay thế… các bên có thể thỏa thuận khoảng thời gian này kéo dài hợp 60 ngày. Pháp luật chỉ đặt ra mức thấp nhất để các bên có thể tự do thỏa thuận.

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn