Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Với mỗi người sử dụng đất hợp pháp sẽ có các quyền như: quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất cũng như góp vốn bằng quyền sử dụng đất… Trong đó việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo cách gọi thông thường sẽ là việc mua bán đất, bên chuyển nhượng là bên bán, còn bên nhận chuyển nhượng là bên mua.

Để thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 188 Luật đất đai năm 2013 như sau:

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai năm 2013;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Và đất đang trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, đối với người sử dụng đất trong trường hợp là hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất có điều kiện phải đáp ứng các điều kiện của Điều 192 Luật đất đai năm 2013. Còn người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê phải đáp ứng các điều kiện của Điều 94 Luật này.

Đồng thời người sử dụng đất muốn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp phải đáp ứng thêm điều kiện được quy định tại Điều 93 Luật đất đai năm 2013. Còn những đối tượng rơi vào các trường hợp được quy định tại Điều 91 Luật đất đai năm 2013 thì sẽ không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các chủ thể phải thật lưu ý các điều kiện này khi thực hiện quyền chuyển nhượng cũng như nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để có thể thực hiện chuyển nhượng đất thành công.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

1 (20%) 1 vote

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn