Điều kiện áp dụng quy định về thừa kế thế vị

Thừa kế thế vị là gì ? Khi nào được áp dụng quy định về thừa kế thế vị ? Con nuôi có được hưởng thừa kế thế vị hay không ?

Thừa kế là việc chuyển tài sản của người chết cho người còn sống. Tuy nhiên có trường hợp người được hưởng di sản thừa kế lại chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản. Vậy trong trường hợp đó có mất luôn quyền hưởng thừa kế hay không ?

Căn cứ Điều 652 BLDS 2015 quy định về thừa kế thế vị :

“Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”

Như vậy thừa kế thế vị là một trường hợp đặc biêt của thừa kế. Được áp dụng khi người được nhận di sản chết trước hoặc cùng thời điểm với người nhận di sản. Khi đó :

+ Cháu sẽ thế vị cha hoặc mẹ nhận di sản của ông bà

+ Chắt sẽ thế vị cha hoặc mẹ để nhận di sản của cụ để lại

Và quy định này không hề nhắc đến con được nhận thừa kế là con ruột hay con nuôi. Do đó nếu là con nuôi được đăng ký thủ tục nhận con nuôi hợp pháp thì vẫn được hưởng thừa kế thế vị như con ruột.

Một điều kiện nữa trong việc áp dụng thừa kế thế vị đó là thừa kế thế vị chỉ áp dụng đối với việc chia thừa kế theo pháp luật mà không áp dụng trong trường hợp chia thừa kế theo di chúc và áp dụng khi cháu hoặc chắt được hưởng thừa kế thế vị khi người đó vẫn còn sống tại thời điểm chia thừa kế.

Trên đây là quy định về việc áp dụng thừa kế thế vị. Điều này đảm bảo tối đa quyền lợi của người đã mất và người còn sống. Hi vọng cung cấp được những kiến thức hữu ích đến bạn đọc.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
Dieu-kien-co-hieu-luc-cua-giao-dich-dan-su

Không phải mọi giao dịch dân sự nào cũng được thực hiện thành công.Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự là một điều kiện tiên quyết trong mọi giao dịch dân sự

Những bất cập của pháp luật khi bên đại lý chấm dứt hợp đồng
Khái quát về giao dịch dân sự
Sở hữu chung
Nghĩa vụ dân sự
Điều kiện để một bản di chúc được coi là hợp pháp
dieu-kien-de-mot-ban-di-chuc-duoc-coi-la-hop-phap

Một bản di chúc được coi là hợp pháp khi nó đáp ứng được các điều kiện sau đây: người lập di chúc phải có năng lực chủ thể; người lập di chúc tự nguyện; nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức, xã hội; hình thức...

Phân chia di sản thừa kế?
Thừa kế theo pháp luật
Thừa kế tài sản là đất đai
Thời hiệu thừa kế
Đối tượng không được quyền hưởng di sản
Điều kiện áp dụng quy định về thừa kế thế vị
Quy định của pháp luật về di sản thừa kế
Quyền thừa kế?
Kê khai di sản thừa kế và những điều cần lưu ý
Khái niệm của thương mại song song
khai-niem-va-dac-diem-thuong-mai-song-song

Thương mại song song là việc kinh doanh những hàng hóa chính hiệu (tiếng Anh là “genuine goods”) đã được chính chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, hoặc chủ thể khác được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đưa ra thị...

Theo quy định có một số hạn chế đối với quyền được Licence? Các quy định không được có trong hợp đồng Licence?