Đất đai

Điều tra đánh gia đất đai Phân loại đất theo Luật đất đai năm 2013

Theo Luật đất đai năm 2013, căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại thành ba nhóm sau: Nhóm đất nông nghiệp; Nhóm đất phi nông nghiệp; Và nhóm đất chưa sử dụng. Cụ thể các loại đất thuộc các nhóm được liệt kê như sau: Thứ nhất, nhóm đất nông

Trong trường hợp nào Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất?

xu ly hanh chinh vi pham luat so huu tri tue

Theo nguyên tắc thông thường, khi thu hồi đất Nhà nước sẽ phải thực hiện việc bồi thường về đất cho người sử dụng. Tuy nhiên trong một số...

Đất thổ cư là gì?

xoá án tích

Chắc hẳn nhiều bạn đọc đã từng bắt gặp thuật ngữ “đất thổ cư” trong cuộc sống nhưng không biết nó có nghĩa là gì. Thực chất, đất thổ...

Quyền quản lý của Nhà nước đối với đất đai

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Đất đai là tài sản thuộc sở hữu của toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Để thực hiện vai trò...

Các quy định của pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Môi trường ngày nay đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm nặng nề. Phí bảo vệ môi trường được áp dùng nhằm mục đích định hướng hành vi xử...

Mối liên hệ giữa quyền sử dụng đất đai của người sử dụng đất và quyền sở hữu toàn dân về đất đai

Chuyển mục đích sử dụng đất

Nhiều người thường nhầm lẫn sở hữu toàn dân về đất đai đồng nhất với sở hữu nhà nước về đất đai hay người dân không có quyền gì...

Quy định của Pháp luật Đất đai 2013 về hoạt động cho thuê đất

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Pháp luật đất đai quy định về hoạt động cho thuê đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, các tổ chức, cá nhân...

Sử dụng đất khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chủ thể sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013

Trường hợp chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần hoặc ngược lại; từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên...

Đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển đã sử dụng vào mục đích nông nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

chia tai san thua ke

Đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển đã sử dụng vào mục đích nông nghiệp trước ngày 01 tháng 7...

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

chia tai san thua ke

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư không phải là dự án đầu tư xây dựng...