Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

Đính chính thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được cấp như thế nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã nằm chắc trong tay nhưng bạn lại bị gọi lên để đính chính hay thậm chí là thu hồi Giấy chứng nhận. Bạn hoang mang, không hiểu vì sao? Bài viết dưới đây sẽ lý giải và chỉ ra các trường hợp nhà nước thu hồi, đính chính Giấy chứng nhận.

Giấy chứng nhận là thường được ngôn ngữ bình dân gọi là sổ đỏ hoặc giấy đỏ, là chứng thư có giá trị pháp lý xác lập mối quan hệ giữa Nhà nước với người sử dụng đất về quyền hạn và nghĩa vụ trong việc sử dụng đất đai

  1. Đính chính giấy chứng nhận:

Là việc mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sai sót trong quá trình làm việc và cấp Giấy chứng nhận không đúng với thông tin thực tế.

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm đính chính trong các trường hợp dưới đây:

  • Có sai sót về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó
  • Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhậnư
  1. Thu hồi giấy chứng nhận:

Thu hồi giấy chứng nhận là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu. Tuy nhiên, giấy chứng nhận lại bị thu hồi lại. Cụ thể trong các trường hợp dưới đây:

  • Thu hồi toàn bộ diện tích trên giấy chứng nhận đã cấp
  • Cấp đổi giấy chứng nhận đã cấp
  • Đất đai được chủ sở hữu đăng ký biến động mà phải cấp Giấy chứng nhận mới thì giấy chứng nhận cũ sẽ bị thu hồi
  • Giấy chứng nhận được cấp không đúng thẩm quyền không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. Trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.
  • Việc thu hồi trong trường hợp cấp giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền được quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here