Điều kiện để cấp sổ đỏ cho đất được giao không đúng thẩm quyền

Đất được giao không đúng thẩm quyền liệu có được cấp sổ đỏ hay không và điều kiện để cấp sổ đỏ là gì?

Thẩm quyền giao đất thuộc về:

UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện đối với mỗi trường hợp khác nhau.

Ví dụ: Thẩm quyền giao đất cho tổ chức hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc UBND cấp tỉnh.

Đất được giao trong trường hợp này có được cấp sổ đỏ hay không?

Theo điều 23 nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật đất đai có quy định:

 “1. Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều này bao gồm các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ; tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.

  1. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.
  2. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này.

     Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở hoặc công trình xây dựng khác thì diện tích còn lại không có nhà ở, công trình xây dựng được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng đang sử dụng, nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

  1. Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
  2. Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau.”

 Như vậy theo quy định của phấp luật Việt Nam hiện hành nhà nước sẽ cấp sổ đỏ trong 2 trường hợp sau:

+ Đất không tranh chấp và được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993

+ Đất không tranh chấp và được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Với hai trường hợp này người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here