Điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Đất đang được canh tác sử dụng nếu muốn chuyển mục đích sang thành đất để thực hiện các dự án đầu tư cần các điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật.

  1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:
  • Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp
  • chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên
  • từ 20 héc ta đối với đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên
  • Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khi không thuộc hai trường hợp trên.
  1. Đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành có liên quan.
  2. Người được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:
  • Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư
  • Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu
  • Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here