Đăng ký thương hiệu tại Lào

Đăng ký thương hiệu tại Lào như thế nào ? Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào được thực hiện theo thủ tục first to file theo đó người nộp đơn sớm nhất sẽ được ưu tiên để bảo hộ.

Có thể bạn quan tâm

Trước khi đăng ký thưng hiệu tại Lào người nộp đơn được khuyến nghị thực hiện việc kiểm tra trước khả năng đăng ký bảo hộ: Cụ thể việc tra cứu khả năng đăng ký thương hiệu tại Lào được thực hiện trong thời gian 3-05 ngày làm việc với việc liên hệ với email: lienheluatsu@gmail.com hoặc số điện thoại liên hệ tại Việt Nam: 19006672

Sau khi tra cứu khả năng và thấy rằng thương hiệu có khả năng đăng ký. Người nộp đơn có thể tiến hành nộp đơn đăng ký bảo hộ với hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký thương hiệu

+ Mẫu thương hiệu

+ Giấy ủy quyền

Quy trình đăng ký thương hiệu tại Lào

Đơn đăng ký nhãn hiệu được thẩm định theo 3 giai đoạn:

Hình thức đơn

Tại giai đoạn này Đơn sẽ được xem xét về hình thức, cách lập tờ khai đã chính xác chưa? Các thông tin và yêu cầu đơn đã đúng với quy định của pháp luật hiện hành chưa:

Công bố đơn

Sau khi thẩm định hình thức đơn, đơn được Chấp nhận và đăng trên công báo trong thời gian 02 tháng.

Tại giai đoạn này mọi thông tin nộp đơn được Công khai và các bên thứ ba có thể phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ

Nội dung đơn và Cấp văn bằng

Đây là giai đoạn kéo dài và quan trọng nhất. Tại giai đoạn này Cục sở hữu trí tuệ sẽ xem xét khả năng bảo hộ bằng việc so sánh với các nhãn hiệu đối chứng tìm được.

Nếu không bị trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nào đã nộp hoặc cấp văn bằng trước đó thì Đơn sẽ được chấp nhận bảo Hộ

Văn bằng bảo hộ được Cấp cho chủ đơn trong thời gian 01 tháng kể từ ngày có thông báo.

Văn bằng bảo hộ thương hiệu là một Quyết định hành chính và có thể bị hủy, phản đối…trong thời gian Luật cho phép.

Khi kinh doanh tại Lào, trước hết hãy bảo vệ cho thương hiệu bền vững trước khi đặt nền móng xây dựng. Theo đó, Đăng ký thương hiệu tại Lào là bài toán đầu tiên cần đáp số.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn