Đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Để đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan thì chủ sở hữu hoặc người đại diện cần phải nộp đơn tới Cục sở hữu trí tuệ Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Tuy nhiên, khác với Việt Nam chỉ phải nộp một tờ khai nhãn hiệu cho nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ một lúc thì Thái Lan chỉ cho phép mỗi một tờ khai đăng ký nhãn hiệu chỉ có thể đăng ký nhãn hiệu cho một nhóm sản phẩm/dịch vụ. Các loại hàng hóa muốn được bảo hộ phải được liệt kê cụ thể, rõ ràng. Nếu nhãn hiệu xin đăng ký được sử dụng cho nhiều nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ thì người nộp đơn phải nộp nhiều đơn độc lập.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Người nộp đơn cần cung cấp cho đại diện được ủy quyền đăng ký nhãn hiệu các tài liệu và thông tin sau:

* Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu ban hành của cục sở hữu trí tuệ Thái lan

* 05 mẫu nhãn hiệu cần đăng ký (cần lưu ý nếu là nhãn màu thì phải in màu phù hợp)

* Danh mục sản phẩm / dịch vụ

* giấy ủy quyền theo mẫu.

Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Cơ quan đăng ký nhãn hiệu Thái Lan xét nghiệm đơn nhãn hiệu về hình thức và nội dung.

Bước 1: Xét nghiệm hình thức: là kiểm tra xem đơn có đầy đủ các thông tin và tài liệu theo yêu cầu hay không. Nếu đáp ứng đầy đủ, đơn được tiếp tục xét nghiệm về nội dung.

Bước 2: Xét nghiệm nội dung: là đánh giá xem nhãn hiệu có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ theo qui định của luật nhãn hiệu Thái Lan hay không. Đồng thời, cơ quan đăng ký sẽ tra cứu xem nhãn hiệu có trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký trước hoặc nhãn hiệu trong đơn có ngày ưu tiên sớm hơn hay không.

Thời gian xét nghiệm đơn trung bình là 24 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Bước 3: Công bố đơn: Khi đơn được chấp nhận đăng ký thì Cơ quan đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sẽ ra quyết định công bố đơn theo quy định của Bộ thương mại.

Chi phí đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Chi phí đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan phụ thuộc vào số nhóm sản phẩm dịch vụ mang nhãn hiệu

Thái Lan tuân thủ theo bảng phân loại hàng hoá quốc tế Nice.

Gửi yêu cầu tới email: lienheluatsu@gmail.com để được báo giá chính xác nhất.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ