Đăng ký kiểu dáng công nghiệp (phần 1)

            Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Kiểu dáng công nghiệp cũng là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ và được pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam bảo hộ. Vậy làm thế nào để đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

            Để kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ trước hết kiểu dáng đó phải đảm bảo các điều kiện. Khi thấy kiểu dáng đó của mình đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì tiến hành nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

            Để đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau:

            Thứ nhất, ai là người được nộp đơn đăng ký?

Xem thêm tại đây.

Thứ hai, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có những yêu cầu gì?

Tài liệu xác định kiểu dáng công nghiệp cần bảo hộ trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm bản mô tả kiểu dáng công nghiệp và bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm phần mô tả kiểu dáng công nghiệp và phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Bộc lộ đầy đủ tất cả các đặc điểm tạo dáng thể hiện bản chất của kiểu dáng công nghiệp và nêu rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất đã biết, phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ;
  • Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm nhiều phương án thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ các phương án và chỉ rõ các đặc điểm khác biệt giữa phương án cơ bản với các phương án còn lại;
  • Trường hợp kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn đăng ký là kiểu dáng của bộ sản phẩm thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ sản phẩm đó.

Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải nêu rõ các đặc điểm tạo dáng cần được bảo hộ, bao gồm các đặc điểm mới, khác biệt với các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

Bộ ảnh chụp, bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp.

(còn tiếp)

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn