Category Archives: Thừa kế

Tư vấn luật thừa kế, các hàng thừa kế. Giải quyết tranh chấp thừa kế, soạn thảo di trúc phù hợp với quy định để tránh các tranh chấp về thừa kế sau này

Hàng thừa kế thứ nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015

  Việc xác định chính xác hàng thừa kế là căn cứ quan trọng để phân chia di sản thừa kế theo pháp luật . Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về  hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật như sau:“a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ,

Thừa kế là gì

thua-ke-luat

Theo quy định của pháp luật thì thừa kế là  việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống. Tài sản của người chết được gọi là di sản. 1. Di sản là gì? Di sản bao gồm tài sản là bất động sản, động sản, hoa lợi; lợi tức thuộc