Category Archives: Thừa kế

Tư vấn luật thừa kế, các hàng thừa kế. Giải quyết tranh chấp thừa kế, soạn thảo di trúc phù hợp với quy định để tránh các tranh chấp về thừa kế sau này

Kê khai di sản thừa kế và những điều cần lưu ý

thua ke

Khai nhận di sản thừa kế là thủ tục nhằm xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế của người thụ hưởng trong di chúc hoặc người thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quyền thừa kế sau khi người để lại di sản thừa

Quy định pháp luật về hàng thừa kế thứ nhất

hàng thừa kế thứ nhất

Quy định pháp luật về hàng thừa kế thứ nhất như thế nào ? Những ai được coi là hàng thừa kế thứ nhất. Con riêng có phải là hàng thừa kế thứ nhất ? Trong pháp luật dân sự, quan hệ thừa kế là một quan hệ pháp luật dân sự được điều chỉnh

Thủ tục lập di chúc theo quy định pháp luật

Thu-tuc-lap-di-chuc

Theo quy định tại Điều 361 của Bộ luật Dân sự 2015: Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật Như vậy, có thể thấy nó

Cách phân chia tài sản thừa kế (Phần 2)

chia tai san thua ke

Cách phân chia tài sản thừa kế được chia thành chia tài sản theo di chúc và chia tài sản theo pháp luật Phân chia tài sản theo di chúc Phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật Nếu như trong trường hợp người để lại di sản không có di chúc thì việc

Các cách phân chia tài sản thừa kế (Phần 1)

quy-dinh-ve-chia-tai-san-chung-trong-thoi-ky-hon-nhan

Các cách phân chia tài sản thừa kế (Phần 1) – Để phân chia tài sản thừa kế, tuỳ thuộc vào hành vi của người để lại thừa kế mà chia làm hai cách chia là Phân chia thừa kế theo di chúc và Phân chia thừa kế theo pháp luật.  Đối với di sản

Soạn thảo di chúc viết tay

hiệu lực nhãn hiệu

Để nhằm mục đích có thể dễ dàng hơn trong việc soạn thảo di chúc, chúng tôi xin cung cấp bản mẫu soạn thảo di chúc viết tay sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————— DI CHÚC Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….., tại …………………………………………………………….

Các hình thức thể hiện của di chúc

hinh-thuc-the-hien-di-chuc

 Các hình thức thể hiện của di chúc. Theo quy định của pháp luật hiện hành Di chúc có thể thể hiện theo hai hình thức đó là di chúc bằng miệng và di chúc bằng văn bản. Căn cứ theo Điều 624 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:  “Di chúc là sự

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Hai hình thức thừa kế được quy định tại pháp luật Dân sự nước ta đó là là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Trong trường hợp thừa kế theo di chúc, thì tài sản được chia theo ý nguyện của người để lại di chúc. Tuy nhiên, để bảo

Thừa kế thế vị theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015

Thừa kế thế vị chỉ phát sinh từ thừa kế theo pháp luật mà không phát sinh từ thừa kế theo di chúc. Điều 642 BLDS 2015 có quy định: “Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng