Thừa kế là gì

Theo quy định của pháp luật thì thừa kế là  việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống. Tài sản của người chết được gọi là di sản.

Di sản bao gồm tài sản là bất động sản, động sản, hoa lợi , lợi tức thuộc quyền sở hữu, sự dụng của người chết. Di sản sẽ được chia cho những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Người thừa kế là người còn sống và thường thì có quan hệ với người đã chết.

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết (điều 624 bộ luật dân sự 2015). Người có tài sản để lại lập di chúc để phân chia tài sản của mình cho những người còn sống, họ muốn cho ai cũng được, có thể là con cháu trong tổng số tài sản của mình và việc lập di chúc không chịu sức ép từ phía người xung quanh.Và nếu có chứng minh được di chúc đó lập không theo ý chí của cá nhân người để lại di sản thì di chúc đó coi như vô hiệu. Di chúc thường được lập bởi cá nhân hoặc hai vợ chồng để phân chia tài sản của mình cho con cái. Đối với thừa kế theo di chúc, có người sẽ nhận được nhiều tài sản và có người không nhận được tài sản để lại và việc đó là không vi phạm quy định pháp luật.

Thừa kế theo pháp luật là Thừa thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Thừa kế theo pháp luật xảy ra khi người chết không để lại di chúc, đó có thể là chết đột ngột hoặc người chết không làm di chúc trước khi chết. Đối với thừa kế theo pháp luật sẽ không có sự thể hiện ý chí của một ai ở đây cả. Mâọi người đều có quyền ngang nhau trong việc hưởng di sản thừa kế, không phải người này có nhiều di sản hơn người kia trong một hàng thừa kế mà tất cả được “cào” bằng nhau và ai cũng có phần và không có sự so sánh thiệt hơn ở đây.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here