Quyền xác định lại giới tính

Giới tính là quyền nhân thân quan trọng của con người và theo quy định của pháp luật dân sự thì “Cá nhân có quyền xác định lại giới tính” (điều 36 Bộ Luật dân sự 2015). Đối với những người chưa xác định được giới tính thật sự thì họ có quyền được xác định lại giới tính. Xác định lại giới tính là thủ tục thực hiện để điều chỉnh lại giới tính của một cá nhân bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác. Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính. Khác với chuyển đổi giới tính thì xác định lại giới tính là việc tìm lại chính xác giới tính của mình, bằng sự can thiệp của y học.

Việc xác định lại giới tính phải tuân theo các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục. đây là vấn đề tương đối nhạy cảm nên cần có sự thực hiện chính xác, nghiêm túc, hạn chế việc xâm phạm, danh dự, nhân phẩm uy tín của người xác định lại giới tính.

Điều kiện để được cá nhân xác định lại giới tính là có khuyết tật bẩm sinh về giới tính và giới tính chưa được hình thành, chính xác được hiểu là những trường hợp chưa thể phân biệt được một người là nam hay là nữ xét về cả bộ phận sinh dục và nhiễm sắc thể giới tính.

Ngoài ra, xác định lại giới tính cũng cần có sự tự nguyện của cá nhân đó. Khi muốn xác định lại giới tính thì cần đến những trung tâm y tế chuyên môn để được tiến hành xác định lại giới tính.

Khi đã tiến hành xác định lại giới tính thì cá nhân đó có  nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; để có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định để đảm bảo quyền lợị, nghĩa vụ của chính cá nhân đó.

                                   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here