Quyền khởi kiện vụ án dân sự đối với cá nhân

Chủ thể khởi kiện vụ án dân sự theo quy định Bộ luật Tố tụng dân sự bao gồm cá nhân và cơ quan, tổ chức hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án. Người khởi kiện phải đáp ứng được đầy đủ hai yêu cầu: có quyền khởi kiện và có năng lực hành vi tố tụng dân sự.  Vậy nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, cá nhân khởi kiện vụ án dân sự phải có năng lực hành vi tố tụng dân sự: Trong trường hợp cá nhân tự mình khởi kiện để bảo vệ lợi ích của chính mình, nói cách khác cá nhân khởi kiện là nguyên đơn thì phải đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự. Nếu cá nhân có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự nhưng không muốn tự mình khởi kiện có thể làm giấy ủy quyền cho một người khác có năng lực hành vi dân sự thay mặt mình khởi kiện. Trong trường hợp cá nhân không thể tự mình khởi kiện vì không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì việc khởi kiện phải thông qua người đại diện theo pháp luật, đó là trường hợp cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng sự hành vi dân sự. Khi đó cần xác định đúng nguyên đơn là người được đại diện, còn người thực hiện hành vi khởi kiện vì lợi ích của nguyên đơn được gọi là người đại diện nguyên đơn.

Thứ hai, cá nhân khởi kiện vụ án dân sự phải có quyền khởi kiện: Cá nhân khởi kiện được xem là có quyền khởi kiện khi họ không thuộc một trong các chủ thể quy định tại Điều 186, Điều 187 BLTTDS 2015. Cụ thể cá nhân là trường hợp người làm đơn khởi kiện nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chính mình hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà mình là người đại diện hợp pháp. Hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước.. Trong nhiều trường hợp, nhiều cá nhân khởi kiện nhằm mục địch sai trái như muốn hạ nhục, làm ảnh hưởng đến uy tín của chủ thể khác, do đó người khởi kiện phải chứng minh được về việc mình bị xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp thông qua các tài liệu, giấy tờ liên qua ví dụ như: giấy đăng ký kết hôn, hợp đồng cho thuê nhà,….

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here