Category Archives: Dân sự

Tư vấn luật dân sự, các loại giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự và giải quyết các vụ việc dân sự như hôn nhân gia đình, thừa kế, tặng cho…

Phân biệt kiện vật quyền và kiện trái quyền

Phan Biet Kien Vat Quyen Va Kien Trai Quyen Theo Phap Luat Dan Su Viet Nam

Kiện vật quyền và kiện trái quyền là hai thuật ngữ được sử dụng liên quan đến quyền sở hữu trong pháp luật dân sự. Vật quyền là quyền trên vật, còn trái quyền là quyền đối với vật của người khác. Vậy thì kiện vật quyền và kiện trái quyền khác nhau như nào?

So sánh đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền

Dai Dien

Đại diện theo pháp luật là gì? Đại diện theo uỷ quyền là gì? So sánh đại diện theo pháp luật và đại diện theo uỷ quyền. Định nghĩa Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về đại diện như sau: Đại diện được hiểu là chủ thể dân sự này

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Dieu Kien Co Hieu Luc Cua Giao Dich Dan Su

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam? Giao dịch dân sự vô hiệu khi nào? Căn cứ pháp lý Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015. Điều kiện có hiệu lực Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện

Cách xác định các yếu tố lý lịch của pháp nhân

Yeu To Li Lich Cua Phap Nhan

Cách xác định các yếu tố lý lịch của pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Các yếu tố lý lịch bao gồm: tên gọi; trụ sở; quốc tịch; tài sản của pháp nhân. Định nghĩa về xác định yếu tố lý lịch của pháp nhân Xác định yếu tố lý

Trình tự thành lập pháp nhân

Trinh Tu Thanh Lap Phap Nhan

Trình tự thành lập pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Những lưu ý chung và hai cơ sở để thành lập lên một pháp nhân. Cơ sở pháp lý Theo khoản 1 điều 82 Bộ luật dân sự: “Pháp nhân được thành lập theo sáng kiến của cá nhân, tổ chức

Hoạt động của pháp nhân

Hoat Dong Cua Phap Nhan

Pháp nhân hoạt động như thế nào? Đại diện pháp luật và đại diện theo uỷ quyền của pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Pháp nhân là gì? Pháp nhân là một tổ chức đáp ứng 4 điều kiện sau: (i) Được thành lập một cách hợp pháp; (ii) Cơ

Các điều kiện công nhận một tổ chức là pháp nhân

Phap Nhan

Điều kiện để công nhận một tổ chức là pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam là gì? Những lưu ý cụ thể cho từng điều kiện Cơ sở pháp lý Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015 Điều kiện công nhận một tổ chức là pháp nhân Được thành lập hợp

Phân biệt năng lực chủ thể của cá nhân và năng lực chủ thể của pháp nhân

Nlct Cn Vs Pn

Năng lực chủ thể của cá nhân là gì? Năng lực chủ thể của pháp nhân là gì? Điểm giống và khác nhau của năng lực chủ thể của hai đối tượng này? Định nghĩa Năng lực chủ thể là khả năng pháp lí của các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật