HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ CỦA LUẬT SƯ

Đa số mọi người tiếp cận nghề luật sư chủ yếu là dưới hình thức tố tụng, tức là tham gia tranh tụng tại tòa. Tuy nhiên phạm vi hành nghề của luật sư còn rộng hơn thế, bao gồm như sau:

– Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

– Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện tư vấn pháp luật.

–  Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

– Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật này.

Hiện nay hoạt động luật sư tư vấn pháp luật đang ngày càng phổ biến với các lĩnh vực vô cùng đa dạng. Tuy nhiên, tựu chung lại thì hoạt động tư vấn pháp luật của luật sư sẽ có những hoạt động là: Hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ.

Khi thực hiện các hoạt động trong phạm vi hành nghề của mình thì luật sư tư vấn cần phải thực hiện các nghĩa vụ:

– Tuân theo các nguyên tắc hành nghề luật sư;

– Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng;

– Tham gia tố tụng trong các vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu;

– Thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí;

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here