CÁC CÁCH PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ (PHẦN 1)

Đối với di sản của người đã khuất, Bộ luật dân sự 2015 đưa ra hai cách phân chia tài sản thừa kế như sau:

  1. Phân chia thừa kế theo di chúc

– Cơ sở pháp lí: Từ Điều 624 đến Điều 648 Bộ luật Dân sự 2015

– Khái niệm: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Người lập di chúc cũng cần có những điều kiện nhất định thì bản di chúc họ lập ra mới được coi là hợp pháp: Thứ nhất, người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; Thứ hai, người lập di chúc không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

– Hình thức của di chúc: Di chúc có 2 hình thức là di chúc bằng văn bản và di chúc miệng         

– Nội dung của di chúc: Di chúc có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải có đầy đủ các nội dung sau: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản. Ngoài những nội dung này thì di chúc còn có thể có thêm các nội dung khác thể hiện ý chí của người để lại di chúc. Chỉ cần những nội dung này không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Bên cạnh các vấn đề trên, khi giải quyết các vụ việc liên quan đến thừa kế theo di chúc thì còn cần quan tâm đến 1 số nội dung như là:

Di chúc đã hợp pháp hay chưa? (Về chủ thể, nội dung, nếu lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc ủy ban nhân dân cấp xã, phường thì đã đúng thủ tục hay chưa;…)

Trong trường hợp di chúc có sai sót thì sửa đổi, bổ sung như thế nào? Hay là trường hợp có di chúc rồi nhưng di chúc bị thất lạc thì giải quyết như thế nào?

Tất cả những vấn đề trên đều đã được quy định tại Bộ luật dân sự. Nếu có vấn đề phát sinh vui lòng gặp các chuyên viên tư vấn để được giải đáp thêm.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here