Đặc cách tuyển dụng công chức viên chức

Công chức, viên chức được đặc cách tuyển dụng không cần thông qua thi tuyển được quy định như thế nào theo pháp luật? Các điều kiện để được đặc cách tuyển dụng là gì?

Căn cứ pháp lý: Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Đối với viên chức:

– Các trường hợp ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên; phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm:

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang và người làm công tác cơ yếu;

+ Cán bộ, công chức cấp xã;

+ Người đang làm việc tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

+ Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

– Người có tài năng, năng khiếu phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; các ngành nghề truyền thống.

– Trường hợp đã là cán bộ, công chức, viên chức; sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại: lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Đối với công chức:

– Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên; phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm:

+ Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

+ Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

– Trường hợp đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Người đứng đầu cơ quan đơn vị căn cứ vào điều kiện dự tuyển và yêu cầu vị trí việc làm để tiếp nhận tuyển dụng mà không cần qua thi tuyển đối với các trường hợp đã nêu ở trên.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn