Có được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả không?

Có được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả không? Xin chào Luật sư, Luật sư cho tôi hỏi hiện nay tôi đang có nhu cầu chuyển quyền sử dụng quyền tác giả thì tôi được chuyển toàn bộ quyền tác giả hay không hay chỉ được chuyển một phần?

Ngoc***@gmail.com

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn Luật sở hữu trí tuệ. Luật sư xin trả lời bạn như sau :

Hiện nay theo điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, Quyền tác giả được hiểu “là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Cũng căn cứ theo Điều 45 của Luật này :

1. Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này.

2.Tác giả không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.

3.Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.”

Như vậy, bạn chỉ được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả về quyền tài sản và một phần quyền nhân thân. Hi vọng các thông tin trên đã giải đáp được vướng mắc cho bạn. Trường hợp cần luật sư tư vấn chi tiết hơn, vui lòng liên hệ 19006672.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn