Chủ thể của tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Chủ thể của tội sản xuất, buôn bán hàng giả là người có năng lực trách nhiệm  hình sự, đạt dộ tuổi và có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Bao gồm: công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không có quốc tịch có trách nhiệm hình sự và độ tuổi nhất đinh.

  1. Dấu hiệu về tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Chủ thể của tội sản xuất, buôn bán hàng giả phải là người đạt đến độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Căn cứ khoản 1 Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:

“1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm; 2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc  tội phạm  đặc biệt nghiêm trọng.”

Mặt khác theo quy định tại Điều 156 BLHS năm 1999 thì mức cao nhất của khung hình phạt ở khoản 1 là năm năm tù, khoản 2 là mười năm tù, khoản 3 là mười lăm năm tù.

Đối chiếu với khoản 3, Điều 8 về phân loại tội phạm với Điều 156 có thể thấy rằng:  người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi trường hợp sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 của Điều l56, còn người có đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm  hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả trong các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 của Điều 156.

2. Dấu hiệu thuộc về nhân thân người phạm tội

Khoản 1 Điều 156 BLHS năm 1999 quy định:

“1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi triệu đồng hoặc dưới ba mươi triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 154, 155, 157, 158, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.”

Dấu hiệu đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 154, 155, 157, 158, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm là người phạm tội đã từng bị xử phạt hành chính về một trong các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc một trong các hành vi quy định tại Điều 153, 154, 155, 157, 158, 159 và 161. Sở dĩ như vậy là do nhóm tội này có tính chất nguy hiểm cho xã hội tương đối giống nhau. Do vậy việc quy định đã bị xử phạt hành chính về các hành vi quy định tại các tội trên cũng có ý nghĩa như quy định đã xử phạt hành chính về hành vi quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn