1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

  • Cung cấp dịch vụ cho Người tiêu dùng;
  • Liên lạc và giải quyết khiếu nại;
  • Quản lý cơ sở dữ liệu về Người tiêu dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Cung cấp dịch vụ cho Người tiêu dùng;

Liên lạc và giải quyết khiếu nại;

Gửi các thông báo và xác nhận về hoạt động trao đổi thông tin với Người tiêu dùng;

Gửi email tiếp thị, quảng bá các hoạt động khuyến mại;

Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Không có thời hạn, ngoại trừ trường hợp Người tiêu dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ lưu trữ thông tin tới cho Ban quản trị Công ty.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của Người tiêu dùng thuộc một trong những trường hợp sau:

Nhân viên của công ty;

Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website: diendanphapluat.vn;

Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện 1 phần dịch vụ của Công Ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ Người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp;

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

địa chỉ bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

Công ty Luật TNHH ANS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, số nhà 207 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 0972817699

Email: lienheluatsu@gmail.com

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 01021638/TP-ĐKHĐ cấp ngày 22/11/2019 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Người tiêu dùng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Khi tiếp nhận các phản hồi, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người tiêu dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại, yêu cầu của Khách Hàng:

  • Qua email: lienheluatsu@gmail.com
  • Qua điện thoại: 0972817699