Có được chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân?

Hỏi: Tôi và chồng đã kết hôn được 8 năm. Hiện tại, vì một số lý do nên tôi và chồng muốn thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng. Chúng tôi có được thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân không?

Trả lời: 

Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như sau:

“1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng”.

Chia-tai-san-chung-trong-thoi-ky-hon-nhan
Chia-tai-san-chung-trong-thoi-ky-hon-nhan

Các trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu được quy định cụ thể tại Điều 42 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, bao gồm:

“1. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

2. Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

a) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

c) Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;

d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

đ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

e) Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Như vậy, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Tham khảo các bài viết có cùng chủ đề:

• Trình tự, thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước

• Điều kiện để được nuôi con sau ly hôn

• Quy định về trường hợp ly hôn vắng mặt

>> Luật sư tư vấn về sở hữu trí tuệ trực tuyến gọi số: 19006672 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn