Chế độ chịu trách nhiệm tài sản của doanh nghiệp

Chế độ chịu trách nhiệm tài sản của doanh nghiệp được quy định trong Luật doanh nghiệp 2014  gồm chế độ trách nhiệm tài sản vô hạn và chế độ trách nhiệm tài sản hữu hạn.

1.Điểm giống nhau giữa hai chế độ chịu trách nhiệm tài sản của doanh nghiệp

Thứ nhất, Nó là trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

Thứ hai, Nó chỉ phát sinh khi thương nhân phá sản

2. Khác nhau

-Chế độ trách nhiệm tài sản vô hạn

  • Chế độ chịu trách nhiệm tài sản vô hạn trong kinh doanh là chế độ chịu trách nhiệm không giới hạn trong bất kỳ phạm vi giá trị nào, cần phải thanh toán hết các khoản nợ. Chủ doanh nghiệp chụ trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.
  • Chủ sở hữu có khả năng huy động vốn vay lớn hơn số vốn đầu tư vào kinh doanh, tạo được sự tin tưởng với đối tác, khách hàng

-Chế độ trách nhiệm tài sản hữu hạn

  • Là chế độ mà các chủ thể kinh doanh trong đó chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, các nghĩa vụ tài sản phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong phạm vi phần vốn góp của mình
  • Chủ sở hữu hạn chế trong huy động vốn vay để bổ sung vốn kinh doanh.
  • Người cho vay khó có khả năng đòi được hết các khoản nơ nếu doanh nghiệp làm ăn thua lô

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn