Chế độ an sinh xã hội sau khi nghỉ việc?

Tôi là thương binh bị suy giảm 45% khả năng lao động. Tháng 1/1995 tôi vào làm bảo vệ cho công ty X. Tháng 2/2016, vết thương chiến tranh của tôi bị tái phát, nên tôi phải vào viện điều trị mất 2 tháng. Sau khi ra viện tôi đươc xác định suy giảm 61% khả năng lao động.

Do sức khoẻ yếu nên tháng 10/2017 tôi làm đơn xin nghỉ việc. Lúc này tôi đã 57 tuổi, thời gian công tác trong lực lượng vũ trang có tham gia bảo hiểm xã hội được chốt sổ 5 năm.

Vậy luật sư cho tôi hỏi: Tôi có thể sẽ được hưởng những quyền lợi gì và cụ thể là như nào? Hy vọng luật sư sớm giải đáp cho tôi. Cảm ơn.

Cảm ơn Chú đã gửi câu hỏi tới chuyên mục Tư vấn Luật Lao động. Luật sư xin trả lời chú như sau:

Những quyền lợi mà Chú được hưởng theo quy định của pháp luật là: chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và ưu đãi xã hội.

Căn cứ vào nôi dụng câu hỏi, có một số nhận xét sau:

Thứ nhất : Chú là thương binh bị suy giảm 45% khả năng lao động , nên căn cứ theo điều 20 Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạnh số 26/2005/PL-UBTVQH11, Chú được hưởng các ưu đãi sau :

 1. Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động và loại thương binh;
 2. Bảo hiểm y tế; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào thương tật của từng người và khả năng của Nhà nước;
 3. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần; trường hợp thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm;
 4. Được hưởng chế độ ưu tiên, hỗ trợ quy định tại khoản 5 Điều 4 của Pháp lệnh này; căn cứ vào thương tật và trình độ nghề nghiệp được tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, doChú nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động;
 5. Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, được miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 4 của Pháp lệnh này

Thứ hai : Chú làm bảo vệ cho công ty X từ tháng 1/1995 nên mặc nhiên coi rằng thời gian đóng BHXH tính từ lúc đó, Chú nghỉ việc để điều trị vết thương từ tháng 2/2016 đến tháng 4/2016 và tiếp tục đi làm đến tháng 10/2017. Cộng với thời gian công tác trong lực lượng vữ trang có tham gia bảo hiểm được chốt sổ là 5 năm. Do vậy, tổng thời gian Chú đóng BHXH là 27 năm 07 tháng.

Thứ ba : Chú làm việc cho công ty X từ 1/1995 đến 10/2017 nên có thể xác định hợp đồng lao động giữa Chú và công X là loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Vậy cụ thể các chế độ và quyền lợi Chú được hưởng là:

 1. Chế độ ốm đau

Chú trong quá trình làm việc thì vết thương chiến tranh tái phát và phải vào viện điều trị 2 tháng nên Chú sẽ được hưởng quyền lợi về chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 điều 2 và khoản 1 điều 25 Luật BHXH 2014.

 • Thời gian nghỉ

Chú đã đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm và làm việc trong điều kiện bình thường, trong quá trình làm việc thì vết thương chiến tranh tái phát được xác định là di tích do vết thương chiến tranh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định tại Thông tư 46/2016 của Bộ Y tế.

Do vậy, theo khoản 2 điều 26 Luật BHXH 2014 Chú được nghỉ tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hàng tuần. Hết 180 ngày này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ vào quy định trên, Chú mới nghỉ 2 tháng bắt đầu từ tháng 2/2016 đến hết tháng 3/2016, chưa vượt quá 180 ngày nghỉ trong chế độ ốm đau.

 • Mức hưởng chế độ ốm đau

Theo quy định tại khoản 1 điều 28 Luật BHXH 2014 : “Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.” Chú hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 2 điều 26 nên cách tính mức hưởng chế độ ốm đau được quy định chi tiết tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH:

Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày = Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc x Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%) x Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

Trong trường hợp trên, tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau = 75% và số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm là 2 tháng (Tháng 2/2016, vết thương chiến tranh tái phát, Chú phải vào viện điều trị mất 2 tháng)

 • Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau

Theo điều 29 luât BHXH 2014 thì người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại điều 26 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Mức hưởng dưỡng sức phục hồi sau ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở (Khoản 3 điều 29 Luật BHXH 2014).

 • Chi phí khám, chữa bênh

Căn cứ theo điểm a khoản 1 điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014, khi điều trị tại bệnh viện thì Chú được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

Về thủ tục: Chú khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh, trường hợp thẻ bảo hiểm chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế với giấy tờ chứng minh nhân thân.

2. Chế độ hưu trí

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 55 Luật BHXH 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động: “Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 1. a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;”

Chú làm đơn xin nghỉ việc vào năm 2017, lúc này Chú đã 57 tuổi , có trên 20 năm đóng BHXH và bị suy giảm 61% khả năng lao động, do đó, Chú đáp ứng đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Việc xác định mức suy giảm 61% khả năng lao động phải có kết quả giám định y khoa . ( Chi phí giám định mức suy giảm 61% khả năng lao động do cơ quan bảo hiểm y tế chi trả )

 • Mức hưởng lương hưu

Căn cứ theo khoản 3 điều 56 Luật BHXH 2014: Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Chú đóng bảo hiểm xã hội được 27 năm 7 tháng, nên theo quy định của pháp luật thời gian đóng bảo hiểm có tháng lẻ từ 7tháng- 11 tháng sẽ đupwjc làm tròn thành 1 năm. Vì vậy để tính tỷ lệ hưởng lương hưu của Chú sẽ làm tròn thời gian đóng bảo hiểm là 28 năm, được tính như sau:

 • 15 năm đầu = 45%
 • Từ năm thứ 16 đến năm thứ 28 là 13 năm, tính bằng : 13x 2% = 26%
 • Tổng tỷ lệ trên là : 45% + 26% = 71%
 • Chú nghỉ hưu trước tuổi là 3 năm ( Đủ 60 tuổi là tuổi nghỉ hưu của nam) , nên tỷ lệ lương hưu giảm là : 3 x 2 = 6%
 • Vậy tỷ lệ hưởng lương lưu hàng tháng của Chú là: 71% – 6% = 65% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Cách xác định bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của Chú trong trường hợp này được áp dụng theo quy định tại khoản 3 điều 62 Luật BHXH 2014 bởi Chú vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (5 năm), vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định:

Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Về thủ tục, Chú phải làm hồ sơ theo quy định của pháp luật để được giải quyết về chế độ hưu trí.

– Quyền lợi của Chú sau khi nghỉ hưu:

Quỹ hưu trí đài thọ bảo hiểm y tế cho Chú và Chú vẫn được hưởng các quyền lợi về ưu đãi xã hội như trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, điều dưỡng sức khỏe hai năm một lần,… theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Với chế độ bảo hiểm xã hội một lần, Chú không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điều 60 luật BHXH 2014 nên Chú không được hưởng chế độ BHXH một lần

Tóm lại , Chú được hưởng những quyền lợi an sinh về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ ưu đãi xã hội như các phân tích trên.

Hy vọng qua câu trả lời này, thắc mắc của chú đã được giải đáp. Trường hợp bạn cần luật sư lao động tư vấn chi tiết hơn, vui lòng liên hệ 19006672.

 

 

5 (100%) 10 votes

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Theo quy định có một số hạn chế đối với quyền được Licence? Các quy định không được có trong hợp đồng Licence?
theo-quy-dinh-co-mot-so-han-che-doi-voi-quyen-shtt-duoc-licence

Theo quy định có một số hạn chế đối với quyền được Licence:+ Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý và tên thương mại không được Licence;+ Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tập thể không được cấp Licence cho tổ chức...

Các văn bản pháp lý quy định về Licence? Nội dung cơ bản của hợp đồng Licence?
Hết quyền Sở hữu trí tuệ? Nhập khẩu song song?
Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh
Khác nhau cơ bản giữa Phòng công chứng và Văn phòng công chứng
phong-cong-chung-va-van-phong-cong-chung-phan-biet-chi-tiet

Hiện nay, dịch vụ công chứng đã trở nên gần gũi và phổ biến hơn người dân. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không phân biệt được giữa Phòng công chứng và Văn phòng công chứng. Quyền hạn có khác nhau hay không? Hãy đọc bài viết này để...

Tư vấn luật tại Phú Thọ
Dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại
Quy định về thuế và phí khi chuyển quyền sử dụng đất
quy-dinh-ve-thue-va-phi-khi-chuyen-quyen-su-dung-dat

...tiến hành tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được ghi nhận trước pháp luật một cách đầy đủ, chi tiết. Ngoài ra, việc chuyển nhượng này cũng sẽ phát sinh một khoản thu nhập đối với bên đi chuyển nhượng. Do đó, bài viết sẽ cũng...

Phát hành tiền là gì? Chủ thể nào có quyền phát hành tiền? Các kênh, nguyên tắc?
Đăng ký hộ tịch là gì?
Địa điểm và thời hạn chứng thực theo quy định của pháp luật
dia-diem-thoi-gian-chung-thuc-theo-quy-dinh-cua-phap-luat

Điều 10 19/07/2018 Giá trị pháp lý của văn bản công chứng 19/07/2018 Cho tôi hỏi, công chứng và chứng thực có gì khác nhau? 19/07/2018 Phòng công chứng và văn phòng công chứng khác nhau như thế nào? Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về địa điểm chứng thực...

Giá trị pháp lý của văn bản công chứng
Cho tôi hỏi, công chứng và chứng thực có gì khác nhau?
Phòng công chứng và văn phòng công chứng khác nhau như thế nào?
Hướng dẫn làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu [VIDEO]
huong dan lam to khai dang ky

Video hướng dẫn chi tiết cách soạn thảo tờ khai đăng ký nhãn hiệu, làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Khi làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu cần lưu ý 13/03/2019 Hướng dẫn tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu [VIDEO] ★ Mẫu...

Hướng dẫn tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu [VIDEO]