Cách phân chia tài sản thừa kế (Phần 2)

Cách phân chia tài sản thừa kế được chia thành chia tài sản theo di chúc và chia tài sản theo pháp luật

Có thể bạn quan tâm

Phân chia tài sản theo di chúc

Phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật

Nếu như trong trường hợp người để lại di sản không có di chúc thì việc phân chia tài sản thừa kế sẽ theo pháp luật

Viêc thừa kế theo pháp luật phân chia theo hàng thừa kế, các hàng thừa kế theo thứ tự như sau:

– Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

– Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

– Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Cách phân chia như sau: những người cùng hàng thừa kế sẽ được hưởng di sản bằng nhau. Tức là di sản sẽ chia đều cho tất cả những người cùng hàng thừa kế. Những người thuộc hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Việc thừa kế này có trường hợp đặc biệt là thừa kế thế vị. Theo đó trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn