Các văn bản pháp lý quy định về Licence? Nội dung cơ bản của hợp đồng Licence?

Hợp đồng Licence là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, giống cây trồng cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, giống cây trồng thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

Các văn bản pháp lý quy định về Licence bao gồm:

Bộ Luật Dân sự 2015
– Luật Sở Hữu trí tuệ 2005
– Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 09 năm 2006, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực từ tháng 10 năm 2006; 
– Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 14 tháng 02 năm 2007, quy định hướng dẫn thực hiện Nghị định số 103/2006/NĐ-CP, có hiệu lực từ tháng 03 năm 2007.

Việc cấp Licence quyền sở hữu trí tuệ có thể thực hiện theo hình thức độc quyền hoặc không độc quyền và phải được thể hiện bằng văn bản.

Theo qui định, hợp đồng Licence phải bao gồm các điều khoản cơ bản sau:

– Tên và địa chỉ đầy đủ của các bên;
– Căn cứ Licence;
– Loại Licence;
– Phạm vi Licence;
– Thời hạn Licence;
– Giá Licence;
– Quyền và nghĩa vụ của các bên.

Ngoài ra, hợp đồng Licence phải có quy định nghĩa vụ của bên nhận ghi chỉ dẫn lên hàng hóa, bao bì hàng hoá về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng Licence và hợp đồng Licence sáng chế độc quyền phải có quy định nghĩa vụ của bên nhận sử dụng sáng chế theo các cách thức như được pháp luật qui định đối với chủ sở hữu quyền. Hơn nữa, nếu không có sự cho phép của bên giao được quy định trong hợp đồng Licence, bên nhận không được quyền cấp Licence thứ cấp cho bên thứ ba.

Liên quan đến việc đăng ký hợp đồng Licence, quy định rằng hợp đồng Licence có hiệu lực theo sự thỏa thuận giữa các bên nhưng chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi đăng ký tại Cục SHTT – NOIP. Bất cứ sự sửa đổi, bổ sung hoặc kết thúc sớm hiệu lực của hợp đồng đã đăng ký phải được ghi nhận tại cơ quan này. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên giao bị chấm dứt.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Theo quy định có một số hạn chế đối với quyền được Licence? Các quy định không được có trong hợp đồng Licence?
theo-quy-dinh-co-mot-so-han-che-doi-voi-quyen-shtt-duoc-licence

Theo quy định có một số hạn chế đối với quyền được Licence:+ Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý và tên thương mại không được Licence;+ Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tập thể không được cấp Licence cho tổ chức...

Các văn bản pháp lý quy định về Licence? Nội dung cơ bản của hợp đồng Licence?
Hết quyền Sở hữu trí tuệ? Nhập khẩu song song?
Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh
Khác nhau cơ bản giữa Phòng công chứng và Văn phòng công chứng
phong-cong-chung-va-van-phong-cong-chung-phan-biet-chi-tiet

Hiện nay, dịch vụ công chứng đã trở nên gần gũi và phổ biến hơn người dân. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không phân biệt được giữa Phòng công chứng và Văn phòng công chứng. Quyền hạn có khác nhau hay không? Hãy đọc bài viết này để...

Tư vấn luật tại Phú Thọ
Dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại
Quy định về thuế và phí khi chuyển quyền sử dụng đất
quy-dinh-ve-thue-va-phi-khi-chuyen-quyen-su-dung-dat

...tiến hành tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được ghi nhận trước pháp luật một cách đầy đủ, chi tiết. Ngoài ra, việc chuyển nhượng này cũng sẽ phát sinh một khoản thu nhập đối với bên đi chuyển nhượng. Do đó, bài viết sẽ cũng...

Phát hành tiền là gì? Chủ thể nào có quyền phát hành tiền? Các kênh, nguyên tắc?
Đăng ký hộ tịch là gì?
Địa điểm và thời hạn chứng thực theo quy định của pháp luật
dia-diem-thoi-gian-chung-thuc-theo-quy-dinh-cua-phap-luat

Điều 10 19/07/2018 Giá trị pháp lý của văn bản công chứng 19/07/2018 Cho tôi hỏi, công chứng và chứng thực có gì khác nhau? 19/07/2018 Phòng công chứng và văn phòng công chứng khác nhau như thế nào? Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về địa điểm chứng thực...

Giá trị pháp lý của văn bản công chứng
Cho tôi hỏi, công chứng và chứng thực có gì khác nhau?
Phòng công chứng và văn phòng công chứng khác nhau như thế nào?
Hướng dẫn làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu [VIDEO]
huong dan lam to khai dang ky

Video hướng dẫn chi tiết cách soạn thảo tờ khai đăng ký nhãn hiệu, làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Khi làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu cần lưu ý 13/03/2019 Hướng dẫn tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu [VIDEO] ★ Mẫu...

Hướng dẫn tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu [VIDEO]