Các trường hợp ly hôn vắng mặt

Khác với thủ tục ly hôn thông thường có cả vợ và chồng tham gia phiên toàn thì t

hủ tục ly hôn vắng mặt là thủ tục ly hôn trong đó một bên vợ hoặc chồng không có mặt tại phiên tòa. Trong trường hợp này, thủ tục ly hôn vắng mặt sẽ được thực hiện theo trình tự thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự. Sau khi bạn nộp đơn yêu cầu ly hôn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án thì Toà án sẽ tiến hành các bước để ra Thông báo thụ lý vụ án. Phiên tòa ly hôn vắng mặt được chia hai trường hợp: vắng mắng nguyên đơn và vắng mặt bị đơn. (Người nộp đơn ly hôn là nguyên đơn, và người còn lại là bị đơn)

Đối với trường hợp không có sự xuất hiện của nguyên đơn tại hiên tòa thì nếu vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng thì phải hoãn cả phiên tòa. Nếu được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Trong trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án thì nguyên đơn có quyền khởi kiện lại, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn. Như vậy nếu nguyên đơn vắng mặt lần thứ hai thì vụ án sẽ bị đình chỉ giải quyết. Trong trường hợp không thể có mặt tại phiên tòa thì Nguyên đơn có quyền làm đơn đề nghị Tòa cho xét xử vắng mặt. Vậy có nghĩa là nếu bên nộp đơn ly

Đối với trường hợp không có sự xuất hiện của bị đơn thì nếu vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng thì hoãn phiên tòa. Đến lần thứ hai triệu tập hợp lệ vẫn vắng thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt. Như vậy nếu bị đơn vắng mặt lần thứ hai thì toàn sẽ xét xử vắng mặt bị đơn, thủ tục ly hôn vắng mặt sẽ tiến hành theo đúng quy định của pháp luật

Do đó, việc nắm rõ quy định của pháp luật về ly hôn vắng mặt là rất cần thiết, giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hai bên vợ chồng.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn