Các thuộc tính của chứng cứ trong TTDS

Các thuộc tính của chứng cứ trong TTDS đóng vai trò rất quan trọng. Có thể nói, mọi hoạt động chứng minh chủ yếu xoay quanh vấn đề chứng cứ, mọi giai đoạn TTDS mở ra, kết thúc và kết quả đều phụ thuộc phần lớn vào chứng cứ

1.Khái niệm chứng cứ

Hiện nay, định nghĩa về chứng cứ được quy định tại điều 93 BLTTDS 2015. Theo đó, “Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và được Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp”. Tuy còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng về cơ bản, quy định này đã phản ánh được tương đối đầy đủ bản chất của chứng cứ.

2.Các thuộc tính của chứng cứ

Các thuộc tính của chứng cứ bao gồm tính khách quan, tính liên quan và tính hợp pháp

a.Tính khách quan

Chứng cứ có tính khách quan bởi chứng cứ là cơ sở để nhận thức vụ việc dân sự. Tính khách quan của chứng cứ được thể hiện ở chỗ chứng cứ phải là những cái có thật, tồn tại ngoài ý muốn của những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng. Trong quá trình tố tụng, những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng không thể tạo ra chúng theo ý muốn chủ quan của họ mà chỉ có thể thu thập, nghiên cứu, đánh giá và sử dụng chúng.

b.Tính liên quan

Chứng cứ có tính liên quan bởi chứng cứ được tòa án dựa vào để giải quyết vụ việc dân sự. Tính liên quan của chứng cứ thể hiện ở chỗ giữa chứng cứ và vụ việc dân sự có mối quan hệ nhất định.

Thông thường, chứng cứ bao gồm những tin tức liên quan trực tiếp đến vụ việc dân sự. Thông qua nó, tòa án có thể khẳng định được có hay không tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự  nhưng trong nhiều trường hợp, chứng cứ còn bao gồm cả những thông tin liên quan gián tiếp đến vụ việc dân sự.

c.Tính hợp pháp

Chứng cứ có tính hợp pháp bởi việc giải quyết vụ việc dân sự không thể tách rời quá trình nghiên cứu, đánh giá và sử dụng chứng cứ.

Tính hợp pháp của chứng cứ yêu cầu chứng cứ phải được rút ra từ những nguồn nhất định do pháp luật quy định; quá trình thu thập, nghiên cứu, đánh giá và sử dụng phải được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, các chủ thể phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về chứng cứ.

3.5 (70%) 4 votes

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn