Các hình thức hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật

Hợp đồng lao động có thể được giao kết dưới những hình thức nào? Các hình thức khác nhau của hợp đồng lao động có giá trị pháp lý tương đương nhau hay không? Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về các hình thức hợp đồng lao động.

Có thể bạn quan tâm

Căn cứ vào Điều 16, Bộ luật Lao động 2012, hợp đồng lao động phải được thể hiện dưới hình thức như sau:

Đối với các hợp đồng có thời hạn trên 3 tháng: Hợp đồng sẽ phải được lập thành văn bản và làm thành 2 bản. Trong đó, người lao động giữ 1 bản, người sử dụng lao động giữ bản còn lại.

VD: Hợp đồng thuê công nhân xây dựng công trình trong 12 tháng, hợp đồng không xác định thời hạn giữa công ty và một nhân viên lâu năm,…

Đối với các công việc có thời hạn dưới 3 tháng: Hợp đồng giao kết bằng lời nói cũng sẽ được chấp nhận, có giá trị pháp lý như hợp đồng bằng văn bản.

VD: Thuê người thu hoạch trái cây trong 2 tháng, thuê người gặt lúa trong 1 tháng,…

Như vậy, có hai hình thức hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào thời hạn của hợp đồng lao động, các bên có thể chọn một trong các hình thức hợp đồng lao động trên sao cho phù hợp. Khi ký kết hợp đồng, các bên cần đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực, không trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội (Điều 17 Bộ luật Lao động 2012).

Hy vọng qua bài viết này, diendanphapluat.vn đã giúp bạn hiểu thêm về các hình thức hợp đồng lao động!

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn