Các cách phân chia tài sản thừa kế (Phần 1)

Các cách phân chia tài sản thừa kế (Phần 1) – Để phân chia tài sản thừa kế, tuỳ thuộc vào hành vi của người để lại thừa kế mà chia làm hai cách chia là Phân chia thừa kế theo di chúc và Phân chia thừa kế theo pháp luật. 

Đối với di sản của người để lại di chúc, Bộ luật dân sự 2015 đưa ra hai cách phân chia tài sản thừa kế như sau:

Phân chia thừa kế theo di chúc

– Cơ sở pháp lí: Từ Điều 624 đến Điều 648 Bộ luật Dân sự 2015

– Khái niệm: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Người lập di chúc cũng cần có những điều kiện nhất định thì bản di chúc họ lập ra mới được coi là hợp pháp: Thứ nhất, người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; Thứ hai, người lập di chúc không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Hình thức của di chúc:

Di chúc có 2 hình thức là di chúc bằng văn bản và di chúc miệng         

Nội dung của di chúc:

Di chúc có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải có đầy đủ các nội dung sau: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản. Ngoài những nội dung này thì di chúc còn có thể có thêm các nội dung khác thể hiện ý chí của người để lại di chúc. Chỉ cần những nội dung này không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Bên cạnh các vấn đề trên, khi giải quyết các vụ việc liên quan đến thừa kế theo di chúc thì còn cần quan tâm đến 1 số nội dung như là:

Di chúc đã hợp pháp hay chưa? (Về chủ thể, nội dung, nếu lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc ủy ban nhân dân cấp xã, phường thì đã đúng thủ tục hay chưa;…)

Trong trường hợp di chúc có sai sót thì sửa đổi, bổ sung như thế nào? Hay là trường hợp có di chúc rồi nhưng di chúc bị thất lạc thì giải quyết như thế nào?

Tất cả những vấn đề trên đều đã được quy định tại Bộ luật dân sự. Nếu có vấn đề phát sinh vui lòng gặp các chuyên viên tư vấn để được giải đáp thêm.

 

2 (40%) 1 vote

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
Dieu-kien-co-hieu-luc-cua-giao-dich-dan-su

Không phải mọi giao dịch dân sự nào cũng được thực hiện thành công.Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự là một điều kiện tiên quyết trong mọi giao dịch dân sự

Những bất cập của pháp luật khi bên đại lý chấm dứt hợp đồng
Khái quát về giao dịch dân sự
Sở hữu chung
Nghĩa vụ dân sự
Điều kiện để một bản di chúc được coi là hợp pháp
dieu-kien-de-mot-ban-di-chuc-duoc-coi-la-hop-phap

Một bản di chúc được coi là hợp pháp khi nó đáp ứng được các điều kiện sau đây: người lập di chúc phải có năng lực chủ thể; người lập di chúc tự nguyện; nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức, xã hội; hình thức...

Phân chia di sản thừa kế?
Thừa kế theo pháp luật
Thừa kế tài sản là đất đai
Thời hiệu thừa kế
Đối tượng không được quyền hưởng di sản
Điều kiện áp dụng quy định về thừa kế thế vị
Quy định của pháp luật về di sản thừa kế
Quyền thừa kế?
Kê khai di sản thừa kế và những điều cần lưu ý
Khái niệm của thương mại song song
khai-niem-va-dac-diem-thuong-mai-song-song

Thương mại song song là việc kinh doanh những hàng hóa chính hiệu (tiếng Anh là “genuine goods”) đã được chính chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, hoặc chủ thể khác được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đưa ra thị...

Theo quy định có một số hạn chế đối với quyền được Licence? Các quy định không được có trong hợp đồng Licence?