Bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi

Bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi là vấn đề quan tâm và đáng lưu ý. Vậy khi nhà nước thu hồi đất có được bồi thường trong mọi trường hợp không? Điều kiện để được bồi thường là gì?

Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho tổ chức, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định của Luật này.

Thu hồi đất được chia thành nhiều nhóm:

-Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh;

-Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

-Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

-Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

Do việc thu hồi đất có nhiều nhóm và dựa vào tính chất của mỗi loại thu hồi là khác nhau, như vậy để được bồi thường về đất khi thu hồi nhà nước đã đưa ra các điều kiện cụ thể được quy định tại Điều 75 Luật đất đai năm 2013.

Theo đó có thể thấy một số trường hợp nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu đất không được bồi thường:

+ Người sở hữu đất bất hợp pháp

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà đã hết thời gian thuê.

+Thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn