Ai được đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự

Câu hỏi: Trong số những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ có kiểm sát viên được đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự ?

Trả lời: Đúng

Căn cứ pháp lý:  

Điều 50 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định những người có quyền đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng bao gồm:

–  Kiểm sát viên.

–  Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người đại diện của họ.

–  Người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự.

Theo đó

Trong số những người tiến hành tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự chỉ quy định Kiểm sát viên mới có quyền đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng.

Những đối tượng còn lại nêu trong Điều 50 BLTTHS 2015 là những người tham gia tố tụng chứ không phải là người tiến hành tố tụng hình sự. Do đó câu trả lời cho câu hỏi của bạn là: Đúng

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn