LATEST ARTICLES

9 việc cần làm sau khi thành lập Doanh nghiệp

9 CÔNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Đối với các công ty mới thành lập, sau khi nhận được giấy phép...

Điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại và bí...

Tên thương mại và bí mật kinh doanh đều là những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Để được bảo hộ, hai...

Điều kiện đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay...

Điều kiện đối với thiết kế bố trí được bảo hộ

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần...

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi và rút đơn đăng...

Trước khi cơ quan quản lý Nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc...

Yêu cầu đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Cũng giống như đơn đăng ký nhãn hiệu hay đơn đăng ký các đối tượng khác trong quyền sở hữu công nghiệp thì đơn...

Quyền cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công...

Qua bài viết “Nội dung sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp” chúng ta đã biết về những hành vi mà các chủ...

Nội dung sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Các đối tượng của sở hữu công nghiệp bao gồm: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch bán dẫn, bí...

Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế...

Ngày này trong điều kiện thị trường đầy cạnh trạnh, mỗi cá nhân tổ chức không ngừng đầu tư nhằm mục đích sáng tạo,...

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

  Nhãn hiệu thông thường được bảo hộ khi đăng ký với một thời hạn xác định, thay vì phải đăng ký thì nhãn hiệu...

Chính sách và nội dung quản lý nhà nước về sở...

Cũng như trong các lĩnh vực khác, lĩnh vực “sở hữu trí tuệ” rất được Nhà nước ta quan tâm. Để bảo vệ quyền...