LATEST ARTICLES

9 việc cần làm sau khi thành lập Doanh nghiệp

9 CÔNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Đối với các công ty mới thành lập, sau khi nhận được giấy phép...

Thành lập doanh nghiệp

Trong tháng 11 năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.920 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 109.899 tỷ...

Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

Về bản chất, phương pháp tính trực tiếp là phương pháp tính thuế trên cơ sở giá trị gia tăng (GTGT), nó đòi hỏi...

Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ...

Luật sư tư vấn doanh nghiệp

Lĩnh vực doanh nghiệp bao quát rất nhiều vấn đề, bao gồm các công việc liên quan đến tổ chức bộ máy công ty,...

Tội trốn thuế theo quy định Bộ luật Hình sự 2015

Tội trốn thuế được quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015: Người nào thực hiện một trong các hành vi sau...

Biên bản họp công ty

Trong các cuộc họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; họp hội đồng thành viên...

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu đánh vào thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp...

Đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Để đăng ký nhãn hiệu thì chủ sở hữu hoặc người đại diện cần phải nộp đơn tới Cục sở hữu trí tuệ Thái...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÀNG THỪA KẾ THỨ NHẤT

Trong pháp luật dân sự, quan hệ thừa kế là một quan hệ pháp luật dân sự được điều chỉnh trực tiếp bởi các...

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Nhãn hiệu hàng hóa là gì? Nhãn hiệu hàng hóa là tập hợp của những dấu hiệu dùng để phân biệt các loại sản phẩm,...