DOANH NGHIỆP BỊ GIẢI THỂ KHI NÀO?

Có thể thấy trong thực tế cuộc sống khi con người gặp phải quá nhiều khó khăn, bế tắc, không tìm ra cách giải quyết thì một số người thường có xu hướng tìm đến cái chết, hay còn gọi là “tự tử”, điều này xảy ra rất phổ biến ở một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã khiến cho người dân ở những nước này phải chịu áp lực rất lớn về kinh tế cũng như áp lực phải đảm bảo ổn định cuộc sống gia đình, rất nhiều người trong số họ đã tự mình tước đoạt mạng sống của chính mình thay vì cố gắng tìm ra cách giải quyết. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là với các Doanh nghiệp việc chấm dứt hoạt động kinh doanh hay “tự tử” có thực sự giống như vậy không? Quy định về giải thể Doanh nghiệp sẽ góp phần giải đáp câu hỏi về sự “tự tử” của các Doanh nghiệp sẽ diễn ra như thế nào?

Giải thể có thể được hiểu là: thủ tục hành chính được tiến hành để chấm dứt hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, trên cơ sở đó tiến hành phân chia lợi nhuận còn lại của Doanh nghiệp, giải quyết quyết quyền lợi của người lao động và những người có liên quan. Doanh nghiệp bị giải thể sẽ chấm dứt sự tồn tại hay nói cách khác là “chết”.

Doanh nghiệp bị giải thể khi:

  1. a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  2. b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  3. c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  4. d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Từ quy định trên có thể chia giải thế Doanh nghiệp thành 3 dạng sau:

  • Đương nhiên giải thể (trường hợp a, c): những trường hợp này được hiểu là cách Doanh nghiệp không đủ điều kiện, tư cách để tiến hành hoạt động kinh doanh, có thể hiểu trường hợp này giống như việc khi một người “ra đi” như một quy luật tự nhiên “ sinh lão bệnh tử” khi không còn sức khỏe và đã “ hết số” thì sẽ ra đi (trường hợp này khác với trường hợp do bệnh tật không chữa được mà chết).
  • Giải thể tự nguyện: (trường hợp b): đây là trường hợp khá dễ hiểu, khi các chủ thể không muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh, tự nguyện nhất trí tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. (Giống với trường hợp một người không muốn sống và tự tìm đến cái chết bằng việc tự tử, trường hợp này cũng khác với trường hợp vì khó khăn, áp lực nên mới tìm đến cái chết, việc Doanh nghiệp giải thể trong trường hợp này là hoàn toàn tự nguyện, không bị ràng buộc bởi bất kì lí do, hoàn cảnh nào).
  • Giải thể do quyết định của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp d): trường hợp này có thể hiểu việc giải thể của Doanh nghiệp là bắt buộc, giống như một phạm nhân bị kết án tử hình và sẽ bị thi hành án.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here